Resitape


Teflonske trake 100% teflon!

Sprečava razvoj bakterija i mikroorganizama.

Apsolutno hemijski otporan na sve vrste agresivnih hemikalija kao i na razredivace, benzin, ulja i kiseline.

Ostaje stabilan i funkcionalan u temperaturnom opsegu od -240°C do +260°C.

Nije zapaljiv i ne gori. Bezopasan proizvod. 

Apsolutno je otporan na površinsku prašinu, ne gubi cvrstinu i svojstva prilikom montaže.

Ostaje neprestano inertan u mekom stanju i gibak tokom celog perioda trajanja zaptivanja.


Dimenzije:

12mm x 0,08mm x 12m – Mala gustina materijala

12mm x 0,10mm x 12m – Mala gustina materijala

12mm x 0,10mm x 12m – Srednja gustina materijala

19mm x 0,20mm x 15m – Profesional


Teflonski konac za zaptivanje

Konac je izraden od 100% polietrafluoretilena (P.T.F.E.) za metalne ili plasticne narezane spojeve cevi !

Karakteristike:

 • Twineflon je dinamički zaptivač, što omogućava manji utrošak vremena prilikom montaže.
 • Stvara savršenu zaptivku tako što se nanošenjem P.F.T.E stvara tanak sloj sa idealnim popunjavanjem prostora između nareza.
 • Apsolutno hemijski otporan na sve vrste agresivnih hemikalija kao i na razređivače, benzin, ulja i kiseline.
 • Ostaje stabilan i funkcionalan u temperaturnom opsegu od -200°C do +240°C.
 • Nije zapaljiv i ne gori.

Prednosti proizvoda:

 • Bezopasan proizvod
 • P.F.T.E je apsolutno otporan na površinsku prašinu, ne gubi čvrstinu i svojstva prilikom montaže, sprečava razvoj gljivica i bakterija.
 • Ostaje neprestano inertan u mekom stanju i gibak tokom celog perioda trajanja zaptivanja.
 • Ne menja svojstva i funkcionalnost tokom procesa protoka tečnosti kroz cevi.
 • P.F.T.E je sam po sebi zaptivan materijal i ne iziskuje neka dodatna sredstva ili radnje radi ostvarivanja zaptivanja.


Prednosti pri upotrebi:

 • Brži je i lakši za nanošenje od ostalih zaptivača.
 • Maksimalne performanse uz male troškove.
 • Lako se nanosi na nareze kružnim pokretima i lakim oblikovanjem zaptivke.
 • Postavlja se lako direktno iz ruke sa specijalno dizajniranog kućišta koje omogućuje nesmetano okretanje za 360° oko cevi, a na kućištu se nalazi i nožić za prekidanje konca.
 • Neupotrebljeni deo konca ostaje u kućištu zaštićen od zamrsivanja i prašine i ostaje upotrebljiv do sledeće primene.


Sertifikati i testovi:

 • DIN-DVGW za gasne i vodene instalacije saglasno sa EN751-3 FRp i DIN 30660 (NV-5143BP0261)
 • DVGW testiran i odobren do 100 bar-a pritiska usaglašeno sa EN751-3 test protokolom (testirano na 23°C)
 • TWZ testiran i odobren za vruću i hladnu vodu usaglašen sa propisima koje propisuje Ministarstvo zdravlja Nemačke
 • BAM testiran i odobren za upotrebu sa kiseonikom u gasovitom stanju pri 30 bar-a pritiska i 100°C (za upotrebu sa pomoćnom tečnošću, II-2742/2004E)
 • BAM testiran i odobren za upotrebu sa tečnim kiseonikom pri 30 bar-a pritiska i 100°C (za upotrebu bez pomoćne tečnosti, II-2742/2004E)
 • Proizvod je na listi WRAS za U.K za korišćenje pri ključaloj i vrućoj vodi
 • Zadovoljava ASTM F423 test za paru i hladnu vodu
 • Upisan u registar UL 19BN broj predmeta MH26734 za upotrebu pri spajanju pištolja za benzinske pumpe ulja, nafte, propana, butana, benzina kerozina i prirodnog gasa (<30psig)

Montaža

 • Ukloniti sve zaptivače i trake sa svih nareza.
 • Nanosi se kružnim pokretima oko nareza, počevši od početka navoja prema kraju.
 • Posle toga naneti 2-3 kapi pomoćne tečnosti i prstom razmazati po teflonu koji je nanet na navojak. Pomoćna tečnost je bezopasan biorazgradljiv materijal.
 • Nanositi ga na završetak cevi i naneti sloj koji će prekrivati 10 – 15 mm navojka.

Preporuka proizvođača za pravljenje navojaka su:

1/2 ” cev – 12 (fin narez) do 18 (grub narez) navojaka konca.

11/2 cev – 16 (fin narez) do 24 (grub narez) navojaka konca.

Za ostale prečnike cevi podesiti broj navojaka prema ovim parametrima.


Pakovanje

Isporučuje se u rolnama od 175m u kućištu udobnom u ruci, sa zaštićenim nožićem za prekidanje konca i posebnom posudicom sa pomoćnom tečnošću.