Čišćenje DPF/FAP filtera

Čišćenje DPF filtera je izuzetno važan proces, i u nastavku ćemo objasniti zašto.

Partikularni filter (DPF / FAP filter) je porozan keramički materijal sa otvorima sa vrlo malom veličinom 0.07-0.09mm2. Prolaskom izduvnih gasova iz cilindra kroz partikularni filter, DPF filter hvata čađ i uskim porama prolazi samo gas kroz izduv u atmosferu. Ovo smanjuje emisiju čađi do 1mg / km.

Tokom vremena, ukoliko se najčešće vozilo koristi za vožnju u gradu gde se pasivna regeneracija retko pokreće, ili se pokrene ali se ne sačeka da se proces regeneracije završi do kraja, dizel partikularni filter krene da se zapušava. Prvi signal je lampica koja se upali i koja ima cilj da upozori vozača da je potrebno da se uradi regeneracija ili vožnjom u kontinuitetu na višem broju obrtaja (preko 3000) ili u servisu koristeći dijagnostiku.

Ako se zanemari upozorenje i partikularni filter se zapuši preko određene granice kada nije moguće pokrenuti pasivnu regeneraciju, potrebno je izvršiti tretman čisćenja partikularnog filtera.

Čišćenje se može uraditi na više načina u zavisnosti od toga koliko je partikularni filter zapušen.

Ukoliko niste sigurni da li Vam je i koliko DPF zapušen, pozovite nas i izvršićemo proveru na licu mesta!


Čišćenje DPF-a – Metoda 1
Ukoliko je zapušenje srednje do srednje veliko, koristi se tretman sa DPF pištoljem. Ovim načinom se bez demontaže partikularnog filtera ubrizgava hemija koja prilikom ubrizgavanja poprima penast oblik i širenjem pene, pena prodire kroz čađ i time potpomaže da se čađ opusti. Nakon što je hemija ubrizgana u partikularni filter, pali se vozilo i pušta da radi nekoliko minuta u praznom hodu. Nakon toga se vozilo vozi na višem broju obrtaja kako bi se pokrenula regeneracija. Ukoliko je potrebno, aktivna regeneracija se može pokrenuti pomoću dijagnostike.

Autel TS608 dijagnostika

Korišćenjem dijagnostike, vrši se detaljna provera stanja DPF-a kao i pokretanje aktivne regeneracije ukoliko je to potrebno.


Pogledajte snimak tretmana čišćenja DPF filtera korišćenjem pištolja i aktivne pene na AUDI Q7

.


Čišćenje DPF-a – Metoda 2
Ukoliko je partikularni filter dosta zapušen, koristi se posebna hemija koja se sipa u partikularni filter koji je prethodno demontiran sa vozila. Partikularni filter se začepi na strani izlaza, i zatim se u filter sipa tečnost da se ceo partikularni filter napuni. Ovako napunjen partikularni filter se ostavi da odstoji 10-12 sati. Kako bi se pospešilo dejstvo hemije, preporučuje se povremeno grejanje partikularnog filtera sa grejačem (npr. fen za skidanje farbe).

Nakon što istekne navedeni period od 10-12 sati, strana filtera koja je bila zatvorena (izlazna strana) se otvori, ispusti se hemija i partikularni filter se ispira vodom iz creva (nikako sa peračem pod pritiskom).

Kada je filter dobro ispran, ostavi se da se osuši i montira se na vozilo.

.

U nastavku je snimak čišćenja DPF filtera korišćenjem specijalne hemije

.


Održavanje DPF-a i prevencija od zapušenja
Kako bi se potpomoglo čišćenje partikularnog filtera i omogućila regeneracija tokom gradske vožnje, preporučujemo redovno korišćenje posebnog aditiva koji se jednostavno sipa u rezervoar pre sipanja goriva. Preporučuje se da se koristi barem jednom u 2-3 meseca odnosno na svakih 2000-3000km. Čuvajte Vaš DPF!

.

Aditiv za pospešivanje pokretanja regeneracije DPF filtera

230

Broj urađenih zamena ulja u automatskim menjačima

90

Broj urađenih zamena ulja u robotizovanim menjačima

140

Broj očišćenih DPF filtera