Aditivi za klimu

A/C LEAK STOP (Aditiv za zaptivanje sistema za klimu)

Proizvod koji se mora imati za rešavanje svih situacija vezanih za manja curenja rashladnog gasa u gumenim i metalnim komponentama A/C sistema automobila. Aditiv sadrži dva katalizatora i jedno sredstvo za podmazivanje kojima se povećava efikasnost A/C sistema najboljem moguće. Eliminiše kvarove koji izazivaju gubitak performansi.

Aditiv trajno zaustavlja curenje, ne reaguje na vlagu i kiseonik. Proizvod zaptiva curenja do 0,5 mm širine.

Napomena: Da bi se proizvod dodao u sistem, potrebno je da se prvo uradi vakuumiranje sistema korišćenjem klima stanice, zatim se proizvod dodaje i ponovo se uz pomoć klima stanice vrši punjenje klime. Nikako ne pokušavati sa dodavanjem proizvoda ukoliko nije izvršeno vakuumiranje sistema.
Samo za profesionalnu upotrebu.