TPMS – Sistem kontrole pritiska u gumama

Sistem za Kontrolu Pritiska u Gumama (TPMS) je sistem koji konstantno meri temperaturu i pritisak u gumama vozila. Podaci sa senzora se bežičnim putem prenose do računara koji vrši proveru i u slučaju pada pritiska, signalizira se na instrument tabli ili putem poruke ili paljenjem lampice. Ovim načinom se vrši obaveštavanje vozača kako bi što pre preuzeo odgovarajuće mere u cilju sprečavanja oštećenja gume a i felne ukoliko je pritisak prenizak.

Praćenje pritiska u gumama je izuzetno važno međutim na žalost dosta vozača nije ni svesno da voze svoja vozila sa neadekvatnim pritiskom tj. ili su sve gume sa manjim ili većim pritiskom od propisanog za to vozilo i dimenziju gume, ili je neka od guma usled oštećenja sa manjim pritiskom. Male razlike se nekad i ne primete okom ali poprilično utiču na bezbednost, potrošnju goriva i habanje gume.


Autel MX senzori

Autel MX senzori su jedni od vodećih univerzalnih TPMS senzora koje je moguće programirati za skoro sva vozila (Evropska, Američka i Azijska). Uz pomoć AUTEL dijagnostičkih uređaja, univerzalni Autel MX senzori se mogu programirati na osnovu serijskog broja starog originalnog senzora i klonirati ukoliko je potrebno da se napravi kopija (ovo je praktično za vozače koji imaju set letnjih i zimskih točkova. Postojeći senzori se kloniraju i montiraju na  drugi set točkova tako da prilikom zamene, računar vozila prepoznaje da su senzori prisutni i vrši praćenje).

Naravno, ukoliko je stari senzor previše oštećen da nije moguće da se klonira, uz korišćenje Autel dijagnostike, vrši se programiranje novog senzora i upisivanje u računar (ECU).

Upotrebom Autel TPMS dijagnostike, u samo par koraka se vrši čitanje i programiranje Autel MX senzora, vrlo lako, brzo i jednostavno.

TPMS senzori se menjaju u sledećim situacijama, kada je baterija senzora prazna, ako je došlo do oštećenja senzora (u toku vožnje ili prilikom zamene gume), ili ako dođe do kvara i senzor prestane da odašilje signal ka računaru vozila.


U ponudi imamo sledeće Autel uređaje:

Autel MX Senzor za praćenje pritiska u gumama

Autel MX Senzor

(315 MHz & 433 MHz)


Autel MaxiTPMS TS508

Uređaj za čitanje i kodiranje MX senzora


Autel TS608 dijagnostika

Autel MaxiTPMS TS608

Kompletan dijagnostički uređaj koji takođe ima funkciju za čitanje i kodiranje TPMS senzora


Autel MaxiSYS MS908s Pro

Profesionalni dijagnostički uređaj


Autel MaxiTPMS Pad

Uređaj za brzo testiranje i kloniranje Autel MX senzora