Provera i čišćenje DPF filtera

Nakon čitanja ovog teksta, shvatićete zašto je kvalitet važan a ne cena čišćenja DPF-a ili katalizatora.

Prvi i najjednostavniji način jeste ustvari redovno održavanje koje podrazumeva čišćenje usisne grane kao i korišćenje aditiva za gorivo.

Čišćenjem usisne grane i korišćenjem najkvalitetnijih aditiva za gorivo sprečavate nastanak gareži koja se vremenom nakuplja i taloži u DPF-u i katalizatoru.


1 Šta je DPF i čemu služi?

Partikularni filter (DPF / FAP filter) je porozan keramički materijal sa otvorima sa vrlo malom veličinom 0.07-0.09mm2. Prolaskom izduvnih gasova iz cilindra kroz partikularni filter, DPF / FAP filter hvata čađ i uskim porama prolazi samo gas kroz izduv u atmosferu. Ovo smanjuje emisiju čađi do 1mg / km.

Tokom vremena, ukoliko se najčešće vozilo koristi za vožnju u gradu gde se pasivna regeneracija retko pokreće, ili se pokrene ali se ne sačeka da se proces regeneracije završi do kraja, dizel partikularni filter krene da se zapušava. Prvi signal je lampica koja se upali i koja ima cilj da upozori vozača da je potrebno da se uradi regeneracija ili vožnjom u kontinuitetu na višem broju obrtaja (preko 3000) ili u servisu koristeći dijagnostiku.

Ako se zanemari upozorenje i partikularni filter se zapuši preko određene granice kada nije moguće pokrenuti pasivnu regeneraciju, potrebno je izvršiti tretman čisćenja partikularnog filtera.

Veoma je važno da se redovno vrši provera i čišćenje DPF filtera!


2 Simptomi koji ukazuju na to da je DPF zapušen

2.1 Na instrument tabli se pojavi signalna lampica koja ukazuje da je DPF zapušen

2.2 Osetna je smanjena snaga motora

2.3 Primetna je povećana potrošnja goriva

2.4 Zvuk motora je drugačiji

2.5 Osetan je neravnomeran rad motora

2.6 Povećanje radne temperature motora usled poteškoća prilikom izbacivanja izduvnih gasova

2.7 U slučajevima kada je DPF mnogo zapušen, usled čestih pokušaja regeneracija kada se vrši ubrizgavanje veće količine goriva, može doći do prelivanja nesagorelog goriva u karter što dovodi povećanja količine ulja u motoru.

Merenje nivoa ulja


3 Kako se DPF i katalizator proveravaju?

Najsigurniji metod je da se izvrši provera korišćenjem dijagnostike kako bi se utvrdilo koliko je DPF zapušen što nam dalje ukazuje na to kojom metodom da se izvrši čišćenje. Takođe korišćenjem dijagnostike možemo videti da li su svi senzori na DPF-u ispravni i da li je moguće pokrenuti regeneraciju samo vožnjom ili ipak mora da se pokrene korišćenjem dijagnostike.

Autel TS608 dijagnostika


4 Uklanjanje i gašenje DPF-a

Ovo nikako ne preporučujemo da se radi osim u slučajevima kada je DPF oštećen i kada ne postoji druga mogućnost osim zamene novim (što je poprilično skupa procedura). Ukoliko je DPF oštećen a samim tim i zapušen, tu ne pomaže čišćenje već se mora ili zameniti DPF ili sofverski ugasiti i fizički ukloniti kako bi auto mogao ponovo da radi.

Ukoliko je DPF ispravan i samo je zapušen, naša preporuka je da se uradi profesionalno čišćenje kako bi auto ponovo radio kako treba i kako bi izduvni gasovi bili u dozvoljenim granicama.

Čišćenje DPF filtera

5 Čišćenje DPF filtera korišćenjem DPF pištolja

Profesionalni pištolj za čišćenje DPF filtera


6 Koliko često je potrebno da se vrši čišćenje DPF-a

Ukoliko je DPF ispravan, naša preporuka je da se vrši preventivno čišćenje dva puta godišnje i da se koristi aditiv koji pospešuje regeneraciju jednom na svaka 2-3 meseca, u zavisnosti od toga koliko kilometara se prelazi.

Aditiv za čišćenje DPF filtera koji redovnim korišćenjem potpomaže regeneraciju u uslovima gradske vožnje

Ukoliko Vam je potrebna usluga čišćenja DPF filtera, možete nam se obratiti kako bi zakazali proveru stanja i proces čišćenja.

Author: Author