Korisni saveti za korišćenje Vašeg automatskog menjača

Održavanje automatskog menjača

Ako primetite curenje ulja, odmah se obratite serviseru kako bi izvršio proveru nivoa ulja u automatskom menjaču. Prilikom provere, pored nivoa ulja u zavisnosti od boje i mirisa ulja, serviser može utvrditi da li je vreme za zamenu ulja u automatskom menjaču.

Ukoliko je nivo ulja nizak, obavezno mora da se dospe ulje kako bi nivo bio adekvatan, i jako je važno da se upotrebi ulje iste specifikacije i da se ukloni uzrok curenja. Nizak nivo ulja ne dozvoljava menjaču da se adekvatno hladi, i kada se ulje pregreje, dolazi do mogućnosti oštećenja komponenti menjača i do pregorevanja ulja.

Ne odlažite popravku curenja ulja iz menjača. Ulje koje se sliva iz menjača prilikom vožnje se razliva po ostalim sklopovima i može izazvati dodatne probleme i troškove.

Planirajte da redovnu zamenu ulja menjaču radite na svakih 45.000 – 50.000km.

Prilikom zamene ulja u automatskom menjaču, uvek gledajte da proceduru uradite u servisu koji poseduje mašinu za zamenu ulja i da se koriste isključivo najkvalitetniji aditivi i najkvalitetnija ulja. Samo na ovaj način može da se zameni 100% kompletno ulje u menjaču. Ovakvom zamenom ulje u menjaču će trajati duže.

Pre zamene ulja, obavezno je da se uradi ispiranje menjača sa adekvatnim aditivom kako bi se ceo sklop ispao od nakupljenih nečistoća. Kada je menjač ispran i ulje zamenjeno, potrebno je dodati aditiv za poboljšanje karakteristika i zaštitu menjača.

Tih i tečan rad menjača je pokazatelj ispravnog rada.


Šta ne treba raditi:

Ne kočiti motorom korišćenjem ručne promene brzina menjača na niži stepen. Menjač ne treba koristiti za kočenje već za to koristiti isključivo kočnicu.

Izbegavati promene brzina ručno ukoliko niste sigurni s obzirom da nepravilnim promenama stepena brzina može do oštećenja menjača (npr. nagli prenos stepena prenosa na niže pri visokom broju obrtaja i velikoj brzini).

Ukoliko se zateknete zaglavljeni u blatu ili snegu, nemojte prečesto vršiti prebacivanje iz R u D i obratno s obzirom da na taj način može doći do pregrevanja ulja i oštećenja menjača. Američka studija Asocijacije servisera automatskih menjača je pokazala da 85% kvarova menjača je izazvano pregrevanjem ulja.

Nemojte pretovarivati vozilo naročito ako vučete prikolicu ili dugo vozilo. Može se desiti da prilikom želje da pomognete nekome šlepovanjem do majstora možete sebi napraviti veći trošak nego da ste angažovali šlep službu.

Nikada nemojte prebacivati menjač iz D u R ili obratno ukoliko je vozilo u pokretu. Pre prebacivanja neophodno je da je vozilo zaustavljeno. Ovo naročito važi za ubacivanje ručice u P.

Nemojte ići kod neadekvatnih stručnjaka da tražite savet ili pomoć već uvek birajte stručne servisere za održavanje Vašeg menjača.

Nadam se da će Vam ovi saveti pomoći. Ono što je najvažnije jeste da se automatski menjač redovno održava kako bi trajao što duže. Ukoliko imate neka pitanja, slobodno nam pišite na office@partner-impex.co.rs

Author: Author